Junta directiva, composición:

Presidente: José Joaquín Pérez Escobar

Vicepresidente: Dardo Bisio

Secretario: Manuel Pérez Escobar

Tesorera: Magdalena Durá Berenguer

Vocales:   José Manuel Sogorb Blasco

                   María José Blasco Más

                   Mercedes Marín

                   Ana Jacobo

                   Silvia Maciá